• enEnglish
 • csČeština

Neviditelná výstava

Když Tĕ vedou smysly...

Pestrý svět – výtvarná soutěž pro děti

Při vyhodnocení výsledků 3. ročníku (TÉMA: Knihomolové a knihomolky) byly oceněny následující práce:

NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Ondřej HAVRDA (ZUŠ B. Jeremiáše České Budějovice): Bubla

David KRATOCHVÍL (ZUŠ Tachov): Harry Potter

VIDÍME – děti bez zrakové vady 6 – 13 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Kolektivní práce (ZUŠ Pohořelice): Knihomol EDA

Kolektivní práce (Výtvarné dílny OČKO): Knihomol

Matěj ŽÁK, Simon KROULÍK, Apolena ZEZULOVÁ, Eliška ROSECKÁ, Anna COUFALOVÁ, Nikola DOHNALOVÁ, Vanda COUFALOVÁ, Kristýna SIMONOVÁ (ZUŠ Velká Bíteš): Vybraná kolekce

Lucie MACHÁČKOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Jeu avec des lettres

Zuzana KRYSTLOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Kniha s křídly

Anna Michaela HANČOVÁ (4. ZŠ Kolín): Vlkodlak

Marie FOUŇOVÁ (ZUŠ Planá): Moje knihovna

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Elenka PLVANOVÁ, Bára ŠEDIVÁ (MŠ Mikulov): Co je v knížce

Magdalena KORECKÁ (ZUŠ Zbraslav): Kniha jako strom poznání

Nikola VEJVODOVÁ (ZUŠ Zbraslav): V knize nacházím přítele

Barbora KULHÁNKOVÁ (ZUŠ Zbraslav): Kniha je jako ostrov – není jednoduché se z něj dostat

Natálie JANEČKOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Knížka plná barev

Barbora TESAŘOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Mýty Indiánů Severní Ameriky

Dominika STEHLÍKOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Mýty Indiánů Severní Ameriky

Anna KUČEROVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Mýty Indiánů Severní Ameriky

Jakub JANOUŠEK (ZUŠ Marie Podvalové): Příběh o vodě

Christel BLAHUTOVÁ (ZŠ při Dětské psychiatrické nemocnici, Louny): Kočka okatá

Kateřina POSTON (ZUŠ Charlotty Masarykové): Haptická kniha

Klára KADLČÍKOVÁ (ZUŠ Uherské Hradiště): Spiderman

Sára KOMÁRKOVÁ (ZUŠ Pardubice): Kuk

Natálie DEDÍKOVÁ (ZUŠ Pardubice): Puntík nebo kruh

VIDÍME – děti bez zrakové vady 14 – 18 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Kolektivní práce (ZUŠ Jižní město): Kovový Picasso

Magdalena BRÁZDOVÁ (ZUŠ Zbraslav): Slova na dotek

Tereza KOCINCOVÁ (ZUŠ Kamenice): Liška Bystrouška

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Julie ŠTĚPANOVÁ (ZUŠ Zbraslav): V zajetí knihy

Marie ŠTĚPANOVÁ (ZUŠ Zbraslav): Čtení nám dává křídla, která nás přenáší do jiných světů

Lucie CÍSAŘOVÁ (Soukromá ZUŠ Škola pro radost): Kniha je ze stromu, tak proč by nemohl být strom z knihy

 

3. ročník výtvarné soutěže – Knihomolové a knihomolky

V křesle, v trávě, ve vlaku, v knihovně, ve škole, pod stanem. Co tyhle místa spojuje? Na všech se dá báječně číst! Knížky, časopisy, letáčky, plakáty, komiksy, ale i třeba Scrabble. Co tyhle věci spojuje? Na každé je něco ke čtení! Papír, čtečka, displej, tabule, nebo taky kůra stromu. Co tyhle plochy spojuje? Na všechny se dá něco napsat – a pak přečíst!

Vážení učitelé, vážené učitelky, milé děti,

přijměte pozvání ke třetímu ročníku výtvarné soutěže pro děti od 6 do 18 let Pestrý svět, kterou vypisuje Neviditelná výstava a v níž bychom chtěli propojit dvojí způsob vnímání – vnímání dětí se zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý. Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění.

POŘADATEL: Neviditelná výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice
TÉMA: Knihomolové a knihomolky

Cílem soutěže je vytvořit (nejlépe plastické) výtvarné práce, které zpracují dětské zážitky ze čtení. Líbilo by se nám, kdyby zaslané práce zpracovávaly jak příjemnou stránku čtení – vůně, materiály, společné čtení v rodině či identifikaci s hrdiny –, tak i nutnost mít ke knihám úctu, pečovat o ně a občas se u knížek i bát.

KATEGORIE:
 1. NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou
 2. a) 6 – 13 let
 3. b) 14 – 18 let
 VIDÍME – děti bez zrakové vady
 1. a) 6 – 13 let
 2. b) 14 – 18 let
TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK:
 • Keramika
 • Kombinovaná technika (různé materiály)
PODMÍNKY ÚČASTI:
 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 6 do 18 let
 • Maximální formát plošné práce – 70 x 50 cm
 • Maximální formát prostorové práce – 120 x 120 cm
 • Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené vyhlášené téma. Práce větších rozměrů či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.
OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:
 • Pro označení výtvarných prací použijte přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. práce označujte přímo na objekt):
 • Jméno a příjmení dítěte, věk
 • Označení kategorie NEVIDÍME a nebo b, VIDÍME a nebo b
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá
 • Emailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou – webové stránky školy, funkční e-mail škol či organizace a e-mail na pedagoga, který práce zasílá
 • Štítek musí být vyplněný čitelně a tiskacími písmeny, nejlépe na PC.
HARMONOGRAM:
 • 31. 5. 2017 vyhlášení 3. ročníku soutěže
 • 20. 11. 2017 uzávěrka 3. ročníku
 • 27. 11. 2017 vyhlášení výsledků
 • 09. 12. 2017 vernisáž výstavy a předání cen
 • 09. 12. 2017– 31. 1. 2018 výstava oceněných prací v prostorách Neviditelné výstavy

 Práce zasílejte nejpozději do 20. 11. 2017 (razítko) na adresu:

 3. ročník výtvarné soutěže – Knihomolové a knihomolky

Neviditelná výstava, Karlovo nám. 1/23 120 00, Praha 2

ČLENOVÉ POROTY:
 • Šárka Seidlová, slabozraká průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Libuše Petrašová, nevidomá průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie
 • Josef Zedník, výtvarník a pedagog
 • Romana Štajerová, výtvarnice
 • Jaroslava Spěváčková, výtvarnice
OCENĚNÍ:
V každé kategorii bude oceněno 15 prací: 5 prací – Hlavní cenou Neviditelné výstavy, 10 prací – Čestným uznáním Neviditelné výstavy

Oceněné děti společně se svojí třídou (max. 30 dětí a pedagog) mají vstup na Neviditelnou výstavu zdarma. (od 10. 12. 2017 do 10. 12. 2018)

ŠTÍTEK PRO OZNAČOVÁNÍ PRACÍ

 

3.     výtvarná soutěž – Neviditelná výstava 2017

téma:  Knihomolové a knihomolky

Jméno: Příjmení:
Kategorie :

Zakroužkuj správné

 

1.   NEVIDÍME – typ postižení

 

2.   VIDÍME

 

Věk : Název práce :
Název školy:
Adresa školy:
Web školy:

E-mail školy:

Telefon :

 

Pedagog: E-mail pedagoga:

 

Při vyhodnocení výsledků 2. ročníku (TÉMA: Cestou necestou lesem) byly oceněny následující práce:

NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Jakub CHRT (ZŠ a MŠ Borová Lada): Pavouk

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Daniel LAJBL, Lenka HLADOVÁ, Tomáš ČÍŽEK, Markéta GRUNDZOVÁ (Škola Jaroslava Ježka): Cestou, necestou lesem

Adam ŠIROKÝ, Pavel TULEJ, Martin ZITA, Amálka BROŽOVÁ, Tadeáš SINGER, Damián VÁŠA (Škola Jaroslava Ježka): Les plný skřítků

VIDÍME – děti bez zrakové vady 6 – 13 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Eliška KIZMANOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Ještěrka

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Dagmar HŘÍBALOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Bobr

Michaela VÁVROVÁ, Leontýna MACHOVÁ, Zuzana KRYSTLOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Veverka

Lucie ČERNÍKOVÁ, Adéla NOVÁKOVÁ (ZŠ a MŠ Teplice): Mechový ráj

Sandra MRAČNOVÁ (ZUŠ Buštěhrad): Staré vrby

Daniel DRAŽAN, Mikuláš ŘÍHA (ZUŠ Buštěhrad): Cestou necestou lesem

VIDÍME – děti bez zrakové vady 14 – 18 let

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Adéla DENKOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Mlok

Pavel MAREŠ (SŠ, ZŠ a MŠ Komenského – Prostějov): Podzim