• enEnglish
 • csČeština

Neviditelná výstava

Když Tĕ vedou smysly...

Pestrý svět – výtvarná soutěž pro děti

 3. ročník výtvarné soutěže – Knihomolové a knihomolky

V křesle, v trávě, ve vlaku, v knihovně, ve škole, pod stanem. Co tyhle místa spojuje?

Na všech se dá báječně číst!

Knížky, časopisy, letáčky, plakáty, komiksy, ale i třeba Scrabble. Co tyhle věci spojuje?

Na každé je něco ke čtení!

Papír, čtečka, displej, tabule, nebo taky kůra stromu. Co tyhle plochy spojuje?

Na všechny se dá něco napsat – a pak přečíst!

Vážení učitelé, vážené učitelky, milé děti,

přijměte pozvání ke třetímu ročníku výtvarné soutěže pro děti od 6 do 18 let Pestrý svět, kterou vypisuje Neviditelná výstava a v níž bychom chtěli propojit dvojí způsob vnímání – vnímání dětí se zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý. Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění.

POŘADATEL: Neviditelná výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice

TÉMA: Knihomolové a knihomolky

Cílem soutěže je vytvořit (nejlépe plastické) výtvarné práce, které zpracují dětské zážitky ze čtení. Líbilo by se nám, kdyby zaslané práce zpracovávaly jak příjemnou stránku čtení – vůně, materiály, společné čtení v rodině či identifikaci s hrdiny –, tak i nutnost mít ke knihám úctu, pečovat o ně a občas se u knížek i bát.

KATEGORIE:

 1. NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou
 2. a) 6 – 13 let
 3. b) 14 – 18 let

 VIDÍME – děti bez zrakové vady

 1. a) 6 – 13 let
 2. b) 14 – 18 let

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK:

 • Keramika
 • Kombinovaná technika (různé materiály)

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 6 do 18 let
 • Maximální formát plošné práce – 70 x 50 cm
 • Maximální formát prostorové práce – 120 x 120 cm
 • Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené vyhlášené téma. Práce větších rozměrů či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

 • Pro označení výtvarných prací použijte přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. práce označujte přímo na objekt):
 • Jméno a příjmení dítěte, věk
 • Označení kategorie NEVIDÍME a nebo b, VIDÍME a nebo b
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá
 • Emailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou – webové stránky školy, funkční e-mail škol či organizace a e-mail na pedagoga, který práce zasílá
 • Štítek musí být vyplněný čitelně a tiskacími písmeny, nejlépe na PC.

HARMONOGRAM:

 1. 5. 2017 vyhlášení 3. ročníku soutěže
 2. 11. 2017 uzávěrka 3. ročníku
 3. 11. 2017 vyhlášení výsledků
 4. 12. 2017 vernisáž výstavy a předání cen
 5. 12. 2017– 31. 1. 2018 výstava oceněných prací v prostorách Neviditelné výstavy

 Práce zasílejte nejpozději do 20. 11. 2017 (razítko) na adresu:

 3. ročník výtvarné soutěže – Knihomolové a knihomolky

Neviditelná výstava, Karlovo nám. 1/23 120 00, Praha 2

ČLENOVÉ POROTY:

 • Šárka Seidlová, slabozraká průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Libuše Petrašová, nevidomá průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie
 • Josef Zedník, výtvarník a pedagog
 • Romana Štajerová, výtvarnice
 • Jaroslava Spěváčková, výtvarnice

OCENĚNÍ:

V každé kategorii bude oceněno 15 prací: 5 prací – Hlavní cenou Neviditelné výstavy, 10 prací – Čestným uznáním Neviditelné výstavy

Oceněné děti společně se svojí třídou (max. 30 dětí a pedagog) mají vstup na Neviditelnou výstavu zdarma. (od 10. 12. 2017 do 10. 12. 2018)

ŠTÍTEK PRO OZNAČOVÁNÍ PRACÍ

 

3.     výtvarná soutěž – Neviditelná výstava 2017

téma:  Knihomolové a knihomolky

Jméno: Příjmení:
Kategorie :

Zakroužkuj správné

 

1.   NEVIDÍME – typ postižení

 

2.   VIDÍME

 

Věk : Název práce :
Název školy:
Adresa školy:
Web školy:

E-mail školy:

Telefon :

 

Pedagog: E-mail pedagoga:

 

Při vyhodnocení výsledků 2. ročníku (TÉMA: Cestou necestou lesem) byly oceněny následující práce:

NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Jakub CHRT (ZŠ a MŠ Borová Lada): Pavouk

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Daniel LAJBL, Lenka HLADOVÁ, Tomáš ČÍŽEK, Markéta GRUNDZOVÁ (Škola Jaroslava Ježka): Cestou, necestou lesem

Adam ŠIROKÝ, Pavel TULEJ, Martin ZITA, Amálka BROŽOVÁ, Tadeáš SINGER, Damián VÁŠA (Škola Jaroslava Ježka): Les plný skřítků

VIDÍME – děti bez zrakové vady 6 – 13 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Eliška KIZMANOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Ještěrka

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Dagmar HŘÍBALOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Bobr

Michaela VÁVROVÁ, Leontýna MACHOVÁ, Zuzana KRYSTLOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Veverka

Lucie ČERNÍKOVÁ, Adéla NOVÁKOVÁ (ZŠ a MŠ Teplice): Mechový ráj

Sandra MRAČNOVÁ (ZUŠ Buštěhrad): Staré vrby

Daniel DRAŽAN, Mikuláš ŘÍHA (ZUŠ Buštěhrad): Cestou necestou lesem

VIDÍME – děti bez zrakové vady 14 – 18 let

Čestné uznání Neviditelné výstavy:

Adéla DENKOVÁ (ZUŠ Jagellonská Plzeň): Mlok

Pavel MAREŠ (SŠ, ZŠ a MŠ Komenského – Prostějov): Podzim

Rádi bychom Vás pozvali na vernisáž výstavy, která se koná 10. prosince ve 14 hodin v prostorách výstavy

(prosíme o potvrzení účasti).

 

Vážení pedagogové, milé děti,

Přijměte pozvání ke druhému ročníku výtvarné soutěže pro děti od 6 do 18 let Pestrý svět, kterou vypisuje Neviditelná výstava a v níž bychom chtěli propojit dvojí způsob vnímání – vnímání dětí se zrakovou vadou a jejich vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý. Rádi bychom, aby se děti navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění.

POŘADATEL: Neviditelná výstava ve spolupráci s Památníkem Lidice

TÉMA: Cestou necestou lesem

Cílem soutěže je vytvořit (nejlépe plastické) výtvarné práce, které zpracují pobyt dětí (s rodiči, prarodiči, kamarády, zvířaty…) v lese. Líbilo by se nám, kdyby zaslané práce zpracovávaly jak příjemnou stránku lesa – vůně, materiály, dobrý pocit z pobytu v přírodě –, tak i jistý strach či respekt a vědomí, že v lese nejsme nikdy sami a měli bychom se tam chovat s úctou k ostatním obyvatelům.

KATEGORIE:

NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou

 1. a) 6 – 13 let
 2. b) 14 – 18 let

 VIDÍME – děti bez zrakové vady

 1. a) 6 – 13 let
 2. b) 14 – 18 let

TYPY VÝTVARNÝCH TECHNIK:

 • Keramika
 • Kombinovaná technika (různé materiály)

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 6 do 18 let
 • Maximální formát plošné práce – 70 x 50 cm
 • Maximální formát prostorové práce – 120 x 120 cm
 • Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené vyhlášené téma. Práce větších rozměrů či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

 • Pro označení výtvarných prací použijte přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. práce označujte přímo na objekt):
 • Jméno a příjmení dítěte
 • Věk
 • Označení kategorie NEVIDÍME a nebo b, VIDÍME a nebo b
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (název školy, ulice, číslo, PSČ, město)
 • Emailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou – webové stránky školy, funkční e-mail škol či organizace a e-mail na pedagoga, který práce zasílá
 • Štítek musí být vyplněný čitelně a tiskacími písmeny, nejlépe na PC.

HARMONOGRAM:

 • 21. 11. 2016 uzávěrka 2. ročníku
 • 28. 11. 2016 vyhlášení výsledků
 • 10. 12. 2016 vernisáž výstavy a předání cen

11. 12. 2016 – 31. 1. 2017 výstava oceněných prací v prostorách Neviditelné výstavy

Práce zasílejte nejpozději do 21. 11. 2016 (razítko) na adresu:

 1. ročník výtvarné soutěže CESTOU NECESTOU LESEM

Neviditelná výstava

Karlovo nám. 1/23 120 00, Praha 2

ČLENOVÉ POROTY:

 • Šárka Seidlová, slabozraká průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Libuše Petrašová, nevidomá průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie
 • Josef Zedník, výtvarník a pedagog
 • Romana Štajerová, výtvarnice a pedagožka
 • Jaroslava Spěváčková, výtvarnice a pedagožka

OCENĚNÍ:

V každé kategorii bude oceněno 15 prací

5 prací – Hlavní cenou Neviditelné výstavy

10 prací – Čestným uznáním Neviditelné výstavy

Oceněné děti společně se svojí třídou (max. 30 dětí a pedagog) mají vstup na Neviditelnou výstavu zdarma. (od 10. 12. 2016 do 10. 12. 2017)

ŠTÍTEK PRO OZNAČOVÁNÍ PRACÍ

 

2.     výtvarná soutěž – neviditelná výstava 2016

téma:  CESTOU NECESTOU LESEM

Jméno: Příjmení:
Kategorie :

Zakroužkuj správné

 

1.   NEVIDÍME – typ postižení

 

2.   VIDÍME

 

Věk : Název práce :
Název školy:
Adresa školy:
Web školy:

E-mail školy:

Telefon :

 

Pedagog: E-mail pedagoga:

 

Při vyhodnocení výsledků 1. ročníku byly oceněny následující práce:

NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou 14 – 18 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Tomáš Čížek, Markéta Grundzová, Lenka Hladová, Šimon Müller, Daniel Lajbl (Škola Jaroslava Ježka):

Má cesta do školy

Saša Czellerová, Matouš Horák, Leoš Geisler, Filip Lana, Filip Stránský (Škola Jaroslava Ježka):

Má cesta do školy

VIDÍME – děti bez zrakové vady 6 – 13 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy:

Martin Bortel (ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku): Stromy a dlažba po cestě

Izabela Bouzková, Klára Nemečková, Sofie Solarová, Maja Steinbauerová (ZŠ Vodičkova): Cesta do školy

Kristýna Černá (Výtvarná dílna Paletka, Plzeň)

Ráchel Halbichová (ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou): Cesta do školy

Jakub Janků (Soukromá ZUŠ Slovácko, Uherské Hradiště): Bláto

Jolana Knillová (ZUŠ Olomouc): Do školy jedu kolem

Čestné uznání Neviditelné výstavy

Richard Csibri (ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou): Cesta do školy

Dorota Hašková (ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň)

Justýna Havlová, Tereza Hejlová, Anna Pejšová (ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň)

Karolína Horková (Soukromá ZUŠ Slovácko, Uherské Hradiště): Každé ráno jdu kolem květin

Kryštof Kestl (ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc): Do školy jedu busem

Anna Marie Klinkovská (Výtvarná dílna Paletka, Plzeň)

Jolana Knillová, Švecová Miriam (ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc): Kolo před kostelem

Natálie Krulová, Natálie Michalová, Veronika Pešková (ZUŠ Mor. Budějovice pobočka Jemnice): Cestou do školy

Barbora Macháčková (ZUŠ Marie Podvalové, Čakovice): Cesta do školy

Natálie Piešová (ZŠ Vodičkova): Cesta do školy

Skupinová práce (ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň)

Soňa Synáčová (ZUŠ Trnka, Plzeň): Na stromech cestou do školy potkáme lecos

Eliška Výstupová (Soukromá ZUŠ Slovácko, Uherské Hradiště): Cesta autobusem

Michal Vyzral (ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň)

Alexandr Zdařil (ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc): Do školy jedu vlakem

VIDÍME – děti bez zrakové vady 14 – 18 let

Hlavní cena Neviditelné výstavy

Jiří Brablec (ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku): Cesta autobusem

Julie Dvorská, ŠÁRKA Štěpanová (ZUŠ Jížní město – Jana Růžičky): Kippu – tajemné písmo

Dan Quang Nguen (ZUŠ Jížní město – Jana Růžičky): Rébus – utíkám do školy

Simona Silovská, Libuše Plevačová, Andrea Mírková (ZUŠ Jagellonská, Plzeň)

Natálie Viklická, Martin Šnobr (ZUŠ Jížní město – Jana Růžičky): Barevná cesta do školy

Čestné uznání Neviditelné výstavy

Adéla Denková, Dagmar Hříbalová (ZUŠ Jagellonská, Plzeň)

Pavel Fousek (ZUŠ Velká Bíteš): Pavlova cesta do školy

 

Rádi bychom Vás pozvali na vernisáž výstavy, která se koná 12. prosince ve 14 hodin v prostorách výstavy (prosíme o potvrzení účasti).

 

Vážení pedagogové, milé děti,

Přijměte pozvání k prvnímu ročníku nové výtvarné soutěže pro děti od 6 do 18 let Pestrý svět,  kterou vypisuje Neviditelná výstava a v níž bychom chtěli propojit dvojí způsob vnímání – vnímání dětí se zrakovou vadou a jejích vrstevníků, pro které je pohled na svět očima naprosto samozřejmý. Rádi bychom, aby se dětí navzájem inspirovaly a předaly si nápady, pocity i zážitky formou výtvarného umění.

POŘADATEL:

Neviditelná výstava ve spolupráci se Světluškou – Nadačním fondem Českého rozhlasu a Památníkem Lidice

TÉMA: MÁ CESTA DO ŠKOLY

Cílem soutěže je vytvořit (nejlépe plastické) výtvarné práce, které budou popisovat cestu dítěte do školy a které propojí jak estetickou, tak věcnou funkci (vztahy mezi důležitými prvky, které cestu lemují)

KATEGORIE:

NEVIDÍME – děti se zrakovou vadou

 1. a) 6 – 13 let
 2. b) 14 – 18 let

 VIDÍME – děti bez zrakové vady

 1. a) 6 – 13 let
 2. b) 14 – 18 let

PODMÍNKY ÚČASTI:

 • Výstavy se mohou zúčastnit pouze děti ve věku od 6 do 18 let
 • Práce musí být plastické, aby je mohli hodnotit i nevidomí či slabozrací porotci (např. keramika, kombinovaná technika – různé materiály). Neposílejte obrázky, malby, které by tito porotci nemohli hmatem posuzovat.
 • Maximální formát prostorové práce – 120 x 120 cm
 • Jeden autor může poslat i více prací v různých technikách
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny
 • Budou posuzovány pouze práce, které dodržují stanovené vyhlášené téma. Práce větších rozměrů či práce nedostatečně označené budou vyřazeny.

OZNAČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

 • Pro označení výtvarný prací použijte přiložený štítek. Každá práce musí mít na zadní straně uvedeny tyto informace (keramické aj. práce označujte přímo na objekt):
 • Jméno a příjmení dítěte
 • Věk
 • Označení kategorie NEVIDÍME a nebo b, VIDÍME a nebo b
 • Název a přesnou adresu školy či organizace, která práce posílá (název školy, ulice, číslo, PSČ, město)
 • Emailové spojení na organizaci pro korespondenci v souvislosti s výstavou – webové stránky školy, funkční e-mail škol či organizace a e-mail na pedagoga, který práce zasílá
 • Štítek musí být vyplněný čitelně a tiskacími písmeny, nejlépe na PC.

Práce zasílejte nejpozději do 23. 11. 2015 (razítko) na adresu:

1. ročník výtvarné soutěže MÁ CESTA DO ŠKOLY

Neviditelná výstava, Karlovo nám. 1/23 120 00, Praha 2

ČLENOVÉ POROTY:

 • Přemysl Filip, ředitel Světlušky
 • Šárka Seidlová, slabozraká průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Libuše Petrašová, nevidomá průvodkyně Neviditelné výstavy
 • Ivona Kasalická, vedoucí Lidické galerie
 • Josef Zedník, výtvarník a pedagog
 • Romana Štajerová, výtvarnice
 • Jaroslava Spěváčková, výtvarnice

OCENĚNÍ:

V každé kategorii bude oceněno 15 prací

5 prací – Hlavní cenou Neviditelné výstavy

10 prací – Čestným uznáním Neviditelné výstavy

Oceněné děti společně se svojí třídou (max. 30 dětí a pedagog) mají vstup na Neviditelnou výstavu zdarma.

(od 12. 12. 2015 do 12. 12. 2016)

Oceněné děti budou pozvány na slavnostní vernisáž výstavy 12. 12. 2015, kde si převezmou ceny a mohou navštívit Neviditelnou výstavu.

HARMONOGRAM:

 • 14. 9. 2015 vyhlášení 1. ročníku soutěže
 • 23. 11. 2015 uzávěrka 1. ročníku
 • 30. 11. 2015 vyhlášení výsledků
 • 12. 12. 2015 vernisáž výstavy a předání cen
 • 12. 2015 – 31. 1. 2016 výstava oceněných prací v prostorách Neviditelné výstavy