• enEnglish
  • csČeština

Neviditelná výstava

Když Tĕ vedou smysly...

Doporučené stránky

OKAMŽIK
Sdružení pro podporu nejen nevidomých

SONS
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

SVVP
Středisko výcviku vodicích psů

TYFLOSERVIS
Projekt Tyfloservis zajišťuje profesionální rehabilitační služby pro osoby s postižením zraku již 22. rokem

TYFLOCENTRUM
Rozcestník společností poskytujících služby zrakově postiženým v jednotlivých krajích

NADAČNÍ FOND Mathilda
Posláním Nadačního fondu Mathilda je vyhledávání a podpora smysluplných projektů, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením

NADACE LEONTINKA
„přinášet světlo dětem do života“

LORM
Společnost pro hluchoslepé

SPEKTRA
Výrobní družstvo nevidomých se od svého vzniku specializuje na výpočetní techniku a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

HMATELIER
Ateliér a dílna hmatového modelování pro nevidomé