Zážitek, který se jen tak nevidí

Zážitek, který se jen tak nevidí

Zážitek, který se jen tak nevidí 150 150 k.simon

Představte si, že jste se ocitli v naprosté tmě a vedou vás všechny smysly kromě zraku. To je Neviditelná výstava. Tato výstava je ojedinělá interaktivní cesta po světě, v němž zmizelo všechno světlo. Umožňuje vidícím lidem vyzkoušet, jaký je život bez zraku, tedy bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací. Díky dočasné ztrátě zraku a obtížím při orientaci návštěvníci zjišťují, že svět může být i bez onoho klíčového smyslu stále krásný. Výstava se snaží ukázat jednak reálný svět nevidomých lidí, jednak možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Po „neviditelné cestě“ návštěvníky provádí nevidomý průvodce. Místnosti jsou speciálně vybavené a je v nich naprostá tma. Každý si může vyzkoušet, jak se pohybovat v ruchu města i v lese, jak se umýt či zapnout mikrovlnnou troubu, jak zaplatit za kávu, jak správně ochutit oběd a vybrat správné koření… Vidící člověk zde zažívá zcela neznámé, situace se obrací, a on je závislý na svém nevidomém průvodci. Nezbývá než mít slepou důvěru. Součástí výstavy jsou také osvětlené prostory, ve kterých se příchozí mohou seznámit s pomůckami pro nevidomé, jako jsou například mluvící hodiny, Braillovo písmo, mluvící váha, tlakoměr a další, které ve svém běžném životě nevidomí používají. Myslíte, že hodina slepoty může vidícímu člověku otevřít oči? Výstavu můžete navštívit do konce roku 2013 v Praze na Novoměstské radnici.

zdroj

    Název (povinné)

    E-mail (povinné)

    Předmět

    Zpráva