KAM S PUBERŤÁKEM?

KAM S PUBERŤÁKEM?

KAM S PUBERŤÁKEM? 150 150 k.simon

Dovedete si představit život v naprosté tmě? Řídí se tam všechno ostatními smysly jako je hmat, čich a sluch. V takovém světě žijí slepci a provedou vás v něm na Neviditelné výstavě v Praze. Na téhle výstavě neuvidíte vlastně skoro nic.. Ale uslyšíte zvuky velkoměsta, šumění lesa, zurčení potoka, zkusíte si orientovat se hmatem v kuchyni, v koupelně, v obýváku a osaháte si sochy a můžete hádat, která co znázorňuje. V dalších už viditelných prostorách výstavy si pak ještě můžete vyzkoušet předměty, které nevidomí používají. Neviditelná výstava je hodně zajímavá, protože si na chvíli můžete vyzkoušet život nevidomých lidí.

Za zmínku stojí ještě jedna zajímavost – za myšlenkou, která byla inspirací pro první výstavu velmi podobnou té pražské, stála láska. V Německu jeden muž najednou oslepl a jeho manželka se zachovala velmi netradičně. Nechala totiž celý byt absolutně zatemnit, aby měli alespoň doma oba stejné podmínky. A právě takové vyrovnání podmínek s nevidomými si může zkusit každý návštěvník Neviditelné výstavy na vlastní kůži.
zdroj

    Název (povinné)

    E-mail (povinné)

    Předmět

    Zpráva