Návštěva školy

Návštěva školy

Návštěva školy 150 150 k.simon

Jako střední odborná škola se snažíme doplňovat výuku ve třídách praktickými ukázkami reálného života v oblastech zaměření daného studijního oboru. Proto zorganizovala učitelka odborných předmětů Mgr.Pekáriková dne 20.10 2011 návštěvu „Neviditelné výstavy“ v Praze. Akce se zúčastnili žáci 3.ročníku oboru Sociální péče. Na Neviditelné výstavě Praha se řídíte výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Díky dočasné ztrátě zraku a obtížím při orientaci zjistíte, že svět může být i bez onoho klíčového smyslu stále krásný. Neviditelná výstava Praha se snaží ukázat jednak reálný svět nevidomých lidí, jednak možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Po „Neviditelné cestě“ žáky prováděli nevidomí průvodci. Vyzkoušeli si, jak se pohybovat v ruchu města i v lese, jak se umýt či zapnout mikrovlnnou troubu, jak zaplatit za kávu, jak správně ochutit oběd a vybrat správné koření. Seznámilo se s pomůckami pro nevidomé, které ve svém životě běžně používají.

zdroj a fotky

    Název (povinné)

    E-mail (povinné)

    Předmět

    Zpráva