Neviditelná výstava

Neviditelná výstava

Neviditelná výstava 150 150 k.simon

Představte si, že jste se ocitli v naprosté tmě. Může vám hodina slepoty otevřít oči? Napadlo vás někdy, jak se nevidomé ženy líčí? Co pro nevidomé znamenají barvy?

Neviditelná výstava je ojedinělou interaktivní cestou po světě, v němž zmizelo všechno světlo, a kde se snažíte pomocí svých zbylých smyslů najít cestu ven. Můžete si vyzkoušet, jaký je život bez zraku. Bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací. Celou výstavou vás budou doprovázet nevidomí nebo částečně nevidomí lidé. Chodí se po skupinách a během hodiny poznáte jiný život; vyzkoušíte si, jak se pohybovat v ruchu velkoměsta, jak si ochutit oběd, jak zaplatit…

Na Neviditelné výstavě se řídíte výhradně hmatem, sluchem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Díky dočasné ztrátě zraku a obtížím při orientaci zjistíte, že svět může být i bez onoho klíčového smyslu stále krásný. Výstava se vám snaží ukázat jednak reálný svět nevidomých lidí a za druhé možnosti, jak jim pomoci a porozumět.

Ve druhé části výstavy se seznámíte s věcmi, které neznáte, ať jsou to mluvící hodiny, Braillovo písmo nebo třeba mluvící váha či tlakoměr. Budete mít možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí, dozvíte se, jak si přečíst denní tisk, jak hrát společenské hry pro nevidomé a mnoho dalšího.

Navštivte Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici v Praze!

zdroj

    Název (povinné)

    E-mail (povinné)

    Předmět

    Zpráva