Press

Ruce v lehkém předpažení, tak nejlépe „zdoláte“ Neviditelnou výstavu

Ruce v lehkém předpažení, tak nejlépe „zdoláte“ Neviditelnou výstavu 150 150 rita.kuu
Jít na Neviditelnou výstavu zní na první poslech jako nesmysl. Ve skutečnosti vás čeká neuvěřitelný zážitek. Ve druhém patře Novoměstské radnice na pražském Karlově náměstí vás přivítají prostory, ve kterých vládne naprostá tma. Přesto si je užijete na sto procent.

Když mi vedoucí výstavy Tünde Špačková-Pinkasová řekla, že si mám na návštěvu Neviditelné výstavy vyhradit zhruba hodinu času, pomyslela jsem si, co budu v těch několika místnostech, kterými jsem se chystala projít, celou tu dobu dělat.

Jenomže ve chvíli, kdy mě coby vidoucí zavřeli do zcela tmavého prostoru a řekli, abych popošla pár kroků, sunula jsem se jako šnek.

Přestože jsem věděla do čeho jdu a měla jsem informace o tom, co mě čeká, zachvátila mě v první moment téměř ochromující panika.

Čím se mám řídit? Podle čeho se mám v té naprosté tmě orientovat? Chvíli jsem přemýšlela o tom, že se radši vrátím.

Pomocnou ruku nabízí nevidomá průvodkyně Petra

Naštěstí je tu ale pro všechny návštěvníky připravená pomoc. S každou skupinkou, která čítá maximálně osm lidí, jde nevidomý průvodce, který dává pokyny a užitečné rady. V mém případě s námi jde průvodkyně Petra.

Říká nám, abychom se přidržovali stěny a podél ní postupovali, dokud nenarazíme rukama na dveře. Ruce v lehkém předpažení jsou po celou dobu „prohlídky“ naprosto nezbytné.

Nejprve vcházíme do improvizovaného bytu. Hmatem zjišťuji, jak je vybavený, a mám pokaždé velikou radost, když se mi podaří bez použití zraku identifikovat nějaký kousek nábytku či nádobí.

V další místnosti se ocitáme „na ulici“. Tady mě zneklidňuje změť zvuků a hlavně velký hluk, který mi značně komplikuje orientaci. Když vedle mě znenadání zatroubí auto, doslova nadskočím. Nejhorší ale je, když mi naše průvodkyně řekne, abych přešla přes silnici po přechodu pro chodce.

Najednou se totiž nemám čeho přidržovat a navíc nejsem schopná rozeznat, odkud přichází zvukové klapání semaforu oznamující, že právě svítí zelená. Nakonec jsem ale na protější straně a spásně se chytám zábradlí.

Kávu jsem raději odmítla, v kavárně se ale sedělo příjemně

Pak mě ještě čeká procházka lesem, návštěva lovecké chatky a sochařský ateliér. Tady se doslova vyžívám v ohmatávání jednotlivých uměleckých děl a zkouším sama sebe z dějin umění.

Putování neviditelnými místnostmi končí v kavárně. Najít barovou židli a potmě se na ni vyšvihnout ještě docela šlo, ale nabízenou kávu jsem raději odmítla. Přece jen bych se zpátky do redakce dostala ráda suchá.

V kavárně si povídáme s naší průvodkyní. Dozvídáme se, že nevidí už od narození a že ze všeho nejhorší je pro nevidomého ocitnout se v cizím městě, které nezná.

„Když se někoho zeptám na cestu, má problém mi ji popsat. Často chce totiž použít nějaký záchytný bod, například kostel nebo obchodní dům. Ty já ale neuvidím,“ říká Petra.

Proto je prý podle ní lepší, když jí dotyčný například řekne počet ulic, které bude muset přejít, než bude třeba zahnout doprava nebo ji třeba zkusit upozornit na nějaké zvuky, třeba na zurčící fontánu.

Když je pak naše exkurze tmavými místnostmi u konce a Petra nám radí, abychom si při přechodu do světlé chodby raději přikryli oči než si zase zvyknou na světlo, vnímám velký pocit úlevy.

A taky vděku – za to, že vidím! A právě o tohle na Neviditelné výstavě jde. Aby člověk pochopil, jaké má štěstí, že mu jeden z nejdůležitějších smyslů funguje tak, jak má. A jak složité to naopak mají v běžném životě ti, kteří tohle štěstí nemají.

Zdroj: http://praha.idnes.cz/ruce-v-lehkem-predpazeni-tak-nejlepe-zdolate-neviditelnou-vystavu-1du-/praha-zpravy.aspx?c=A110516_1586188_praha-zpravy_sfo

Neviditelná výstava stojí za vidění

Neviditelná výstava stojí za vidění 150 150 rita.kuu

Za prvotní myšlenkou, jež byla inspirací pro první výstavu velmi podobnou té současné pražské, stála láska. Kdesi v Německu jistý muž najednou oslepl a jeho manželka se zachovala velmi netradičně. Nechala totiž celý byt absolutně zatemnit, aby měli alespoň doma oba stejné podmínky. A právě takové vyrovnání podmínek s nevidomými okusí každý návštěvník Neviditelné výstavy na vlastní kůži.

Hra na schovávanou
Poslední příležitost k uplatnění zraku máte při hledání vchodu z ulice. Dřevěné dveře jsou naproti hlavnímu vstupu do Novoměstské radnice a cedule, jež k nim naviguje, je šibalsky ukrytá za sloupem. Malé nápisy a šipky pak tápající navedou po schodech či výtahem do druhého patra, kde teprve čekají slečny prodávající lístky na samotnou výstavu.

Veškeré svítící přístroje nebo doplňky (mobily, fluorescentní hodinky apod.) je nutné před vchodem do „neviditelné“ části výstavního prostoru buď zamknout do kabinky v šatně, nebo schovat do kapes. Lákaly by totiž k osvětlování objektů a bezprostředního okolí, nebo byste usnadňovali orientaci návštěvníkům za sebou, což je v tomto případě nechtěné.

Co je vidět ve tmě
Jakmile nevidomý průvodce zavede skupinku návštěvníků do zatemněné části výstavních prostor, obvyklé role se obracejí. Nevidomý nebo zrakově postižený člověk tu zhruba hodinu pomáhá vidoucím lidem s orientací v prostoru a jako malé děti je trpělivě učí prvním krůčkům, upozorňuje je na všechna nebezpečí a chválí je za úspěšně zvládnuté úkoly. Kromě procházky v replikách různých interiérů i venkovních prostorů jsem na výstavě zkoušela podle hmatu poznat jednotlivé součásti vybavení domácnosti, zahradnické nástroje, ovoce a zeleninu nebo třeba i sochy.

A jak taková neviditelná výstava vypadá? Vidět je tu jen to, co si sami představíte, takže je potřeba co nejvíce zapojit ostatní smysly. Podle pokynů průvodce jsme se pohybovali vždy podél jedné zdi nebo zábradlí, v malých místnostech dostala skupinka „rozchod“ k prozkoumání objektů pomocí hmatových vjemů. Navozené situace jsou doplněny i odpovídajícími zvukovými efekty, takže uplatnit můžete i sluch. Nebo čich, to když jsme byli v kuchyni postaveni před různé druhy koření. Chuťové vjemy jsem se neodvážila zapojit, ačkoliv – jak jsem poté zjistila na světle podle čistých prstů, hygiena tu je skutečně perfektně dodržovaná. Na výstavě dobře procvičíte i šestý smysl a intuici, například při odhadování vzdáleností od ostatních lidí a předmětů.

Pobyt v naprosté tmě má prý na lidi v zásadě dva možné účinky. Buď dojde ke zklidnění, uvolnění a zpátky na světlo se vám ani moc nechce, nebo vás naopak zachvátí panika, strach, stres, klaustrofobie a až hysterická potřeba znovu vidět. Mně vyřazení zraku zvláštně zklidnilo a vnitřně uvolnilo. Cítila jsem se po výstavě vyloženě zrelaxovaná.

Placení bez koukání
Náš průvodce mě trochu překvapil svým prohlášením. Řekl totiž, že kdyby mu teď (ve věku kolem 25 let) někdo nabídl možnost uzdravení zraku, nechtěl by to. Prý by se musel všechno učit znovu, začínat od začátku. Je prý se svým životem spokojený, šťastný, věnuje se činnostem, jež má rád – sportuje, studuje, má dlouholetý vztah s přítelkyní… nic mu nechybí.

Nejzajímavější zkušeností ale byla poslední část procházky tmou na předsvětelném baru, kde se průvodce proměnil v barmana, nás usadil jakožto hosty na barové stoličky a sehrál s námi reálnou scénku s objednáváním, konzumací a placením teplých či studených nápojů. Dozvěděli jsme se, že naše měna má snad nejlépe vypracovaný systém logického tektonického (hmatového) rozlišení mincí. Jednak se poměrná velikost shoduje s faktickou hodnotou mince (podle velikosti: koruna – dvoukoruna – pětikoruna – desetikoruna – dvacetikoruna – padesátikoruna), navíc lze vypozorovat i takové nuance, jako že korunová mince a její desetinásobek – desetikoruna – mají obě vroubkované okraje, dvoukoruna a dvacetikoruna jsou obě hranaté a pětikoruna a největší padesátikoruna mají obě povrch okraje zcela hladký. Po návratu na světlo jsme si kromě jiných šikovných pomůcek usnadňujících nevidomým život vyzkoušeli i plastovou šablonku na poznávání hodnoty papírových bankovek podle jejich délky.

Nevidomí se vás dotknou
Ve viditelné části výstavy nám průvodce ukazoval pomůcky, které umožňují lidem se zrakovým postižením – tedy ne zcela nevidomým – pracovat s textem. Mohli jsme se tu naučit Braillovo písmo, poslepu složit hlavolam nebo si zahrát domino. Při předvádění některých technických pomocníků si mladý zrakově postižený muž postěžoval na cenu takových vymožeností. Často se totiž potom stává, že ačkoliv pomoc existuje, je tak drahá, že si jí většina těch, kteří by ji nejvíce potřebovali, prostě nemůže dovolit.

Neviditelnou výstavu by měl navštívit každý; a klidně i opakovaně. Důvodů je celá řada: nevšední procházka s vyloučením zraku a tedy vcítění se do role nevidomého, také setkání s nevidomými nebo zrakově postiženými, a to v úplně nové roli, pochopení jejich světa a problémů, osvojení si základních pravidel pro pomoc nevidomým v každodenních situacích, vyvrácení předsudků a mýtů. Ještě jsem nepotkala člověka, jehož by se návštěva výstavy nijak nedotkla, nehnula s ním. Mně se ve tmě kromě jiného vrátila vzpomínka na černé hodinky, které si pamatuji z dětství. Povídání ve tmě je tak nějak uvolněnější a nakonec tedy i příjemnější. Kdy jste si naposled dali černou hodinku vy?


Neviditelná výstava není jediným místem, kde si můžete trénovat své čtyři smysly s vyloučením zraku. V centru Prahy (Národní 10) se nachází restaurace Pod křídlem noci, jejíž návštěva se odehrává ve velmi podobném duchu. Žádné zdroje světla (ani cigareta), nevidomý průvodce – číšník a navíc nelehký úkol konzumace tříchodového menu. Manipulace s příbory, skleničkami a dalším nádobím a jídlem najednou staví všední úkony do zcela jiného světla. Tedy absence světla. V minulých letech pořádala také Světluška (sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu) na Ovocném trhu kavárnu POTMĚ, jejíž princip je totožný. Po dopití šálku kávy nebo čaje si navíc host z rukou nevidomé obsluhy kavárny hrnek odnese domů na památku a výtěžek putuje na konto Světlušky. Letos kavárna otevře své dveře do temnoty ve dnech 6.–22. 6.

Neviditelná výstava
Novoměstská radnice
Karlovo nám. 1/23, Praha 2
po–pá 12:00–20:00
so, ne, svátek 10:00–20:00
(poslední návštěvníci v 19:00)
výstava potrvá nejméně do konce roku 2011
www.neviditelna.cz

http://www.kulturnipecka.cz/umeni-galerie/neviditelna-vystava-stoji-za-videni

 

Ondřej Lusk: Někteří stále dělají, že nás neslyší – Pražský deník

Ondřej Lusk: Někteří stále dělají, že nás neslyší – Pražský deník 150 150 rita.kuu

Praha 2 – Rozhovor s průvodcem na Neviditelné výstavě na Novoměstské radnici Ondřejem Luskem.

 

Ty, kteří vidí, vede do světa nevidomých, aby jim ukázal, že i slepý člověk žije svůj život krásně a naplno. Ondřej Lusk, šestadvacetiletý student etnologie na Karlově univerzitě v Praze je v těchto dnech také průvodcem Neviditelné výstavy na Novoměstské radnici. Jedná se o hit, který například v Maďarsku vidělo přes 150 tisíc lidí.

Na co především se mají návštěvníci neviditelné výstavy těšit?
Nechtěl bych to předem příliš prozrazovat. Každý by sem měl totiž vstupovat s takovou zdravou nejistotou, co ho čeká tak, jako když slepý člověk vstupuje do neznámého prostoru. Pro nevidomé je celý den poznáváním, a to by měli účastníci výstavy zažít i tady.

Nicméně v první části výstavy čeká návštěvníky v absolutní tmě poznávání různých prostředí, předmětů, s nimiž se během dne setkáváme. Představa je taková, že by si každý měl vyzkoušet život nevidomého člověka v běžném prostředí. Obě skupiny by to mělo více posunout na stejnou rovinu.

Název výstavy je Neviditelná. Znamená to, že budou lidé celou dobu po tmě?
Přibližně hodinu trvá první část, včetně závěrečného pohoštění na baru je vše ve tmě. Průvodci se o návštěvníky po celou dobu starají ve všech směrech. Chtěl bych dodat, že výstava je bezpečná a nečekají zde žádné nástrahy, takže se nikdo nemusí bát.

Druhá část je viditelná, kdy předvedeme pomůcky, které používáme a každý si je také bude moci vyzkoušet.

Co si z téhle výstavy návštěvníci odnesou, jaký je její cíl?
Řekl bych, že cílů je více. Cílem rozhodně není, abychom lidem ukazovali, že život nevidomých je něco těžkého a nepříjemného. Výstava by měla být zábavná a poučná. Důležitou částí je samozřejmě osvěta, protože se tu lidé dozvědí, jak nevidomé vodit, jak s nimi komunikovat a podobně. Ten, kdo odsud bude odcházet, by měl jít s pocitem, že nevidomí jsou stejní lidé, kteří pouze některé věci vnímají jiným způsobem, ale jejich život je stejně hodnotný a kvalitní.

Jak dlouho trvalo zacvičování, abyste se zde mohl stát průvodcem?
Proškolování bylo takové, že jsme si prostory všichni individuálně prošli a se vším se seznámili. Je tam hodně předmětů a dalších prvků. Pak jsme nastudovali několik bezpečnostních pokynů. Samotné seznámení s prostory nebylo pro nás nevidomé nic složitého.

Po první části se vás lidé mohou v podstatě na všechno zeptat. Mě by zajímalo, jaká jsou největší úskalí každodenního života v Praze? Je třeba nejtěžší jezdit v MHD nebo nakupovat?
Každé úskalí je jiné. Od roku 1989 bych například viděl velký pokrok v celém sociálním systému, také nám usnadňuje život mnoho prvků pro nevidomé, které slouží k lepší orientaci.

Nicméně stále se setkáváme s tím, že se zeptáme, ve které ulici se nacházíme, nebo kde je nejbližší stanice metra a člověk, kterého se ptáte, kolem vás projde a dělá, že vás neslyší, protože vůbec neví, jak se v dané situaci zachovat. Je to nepříjemné, ale stává se to a nemůžeme to nikomu vyčítat.

Také se stává, že nastupujeme do tramvaje a někdo nás do ní zezadu začne tlačit, neřekne vám, co je to za číslo a vy po chvíli zjistíte, že touto linkou jste vůbec jet nechtěli.

V obchodě si pak samozřejmě nemůžeme přečíst nápisy na zboží. Musíme tedy ke kase, kde požádáme, zdali není volný někdo, kdo by s nákupem mohl pomoci. Může se stát, že se nikdo takový nenajde, ale s neochotou se většinou nesetkáváme. Je to vše víceméně jen o lidech.

Znamená to, že právě tahle výstava by měla člověka, který vás dnes na ulici „nebude slyšet“, změnit?
Ano, právě tohle je ten cíl výstavy. Jde o to, odbourat ten pocit strachu z neznáma. Někdy se nás lidé bojí, jelikož si myslí, že se na ně pověsíme a už se nás nezbaví, ale tak to není. My bychom rádi, aby k nám přistupovali lidé například jako k turistům, kteří se ptají na cestu. Věřím, že tenhle projekt má velkou hodnotu a nejde jen o zrakové postižení, ale o mezilidský přístup.

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/ondrej-lusk-nekteri-lide-stale-dela20110403.html

S mikrofonem do světa nevidomých – Český rozhlas Radio Wave

S mikrofonem do světa nevidomých – Český rozhlas Radio Wave 150 150 rita.kuu

V dalším díle pořadu S mikrofonem natočenou jsme vás zavedly do světa, ve kterém zmizelo všechno světlo. Jak se nám podařilo prostřednictvím našich zbylých smyslů dostat ven?

Do světa tmy zavede i vás nová interaktivní výstava, kterou najdete v Novoměstské radnici. Nese celkem jasný název Neviditelná výstava a nevšedním zážitkem se snaží všem návštěvníkům a návštěvnicím ukázat svět nevidomých a možnosti, jak jim porozumět a pomoct. V jedné části výstavy si za pomoci průvodce můžete vyzkoušet, co znamená pro nevidomé lidi pohybovat se po bytě, v lese nebo v muzeu. Ve druhé části výstavy si můžete vyzkoušet, jak se píše Braillovým písmem nebo si zahrát poslepu šachy.

Neviditelná výstava – nesdělitelný, úžasný zážitek

Neviditelná výstava – nesdělitelný, úžasný zážitek 150 150 dori

14.04.2011

Neviditelná výstava – nesdělitelný, úžasný zážitek

Cosi tak paradoxního jako Neviditelnou výstavu vám patrně ještě nikdo nedoporučoval. Inu, všechno je někdy poprvé.

Já nebudu prozrazovat, co vás tam čeká,“ sdělil na úvod prvním zájemcům Ondřej Lusk, jeden z nevidomých průvodců Neviditelnou výstavou. Jisté je jen to, že bez pomoci nevidomých asistentů se na cestě neobejdete.

Neviditelná výstava je projekt, který vznikl v Maďarsku z přesvědčení, že ač nevidomí a slabozrací žijí s námi, příliš jim nerozumíme. Lidská představivost není dost silná a zavřít oči a zkusit si žít „poslepu“ – to není ono. Otevřením očí vyřešíme každý problém. Nevidomý může otevírat oči jak chce a má to pořád stejné.

V Budapešti funguje Neviditelná výstava již čtvrtým rokem a prošlo jí na 150 000 návštěvníků. Není to mnoho, ale to je způsobeno hlavně tím, že výstavu může i z bezpečnostních důvodů denně absolvovat jen několik desítek lidí. Výstavou vás spolehlivě provedou nevidomí průvodci, kterých je na pražské výstavě k dispozici osm, maximální velikost jedné skupiny je také osm lidí s tím, že menší „výprava“ se lépe vejde. Mezi prvními, kteří si Neviditelnou výstavu prošli, byla skupinka tvořená herečkami Květou Fialovou a Evou Holubovou a šéfem hudební skupiny The Tap Tap Šimonem Ornestem.

Ti všichni vám co nejsrdečněji s jistou dávkou naléhavosti Neviditelnou výstavu doporučují. A všichni byli po absolvování prohlídkové trasy na slovo skoupí a neprozradili nic z toho, co viděli. „Určitě každý by si to měl prožít sám za sebe. Nedá se to popisovat,“ vyjádřila se po hodinové procházce výstavou trochu unavená, ale stále usměvavá Květa Fialová. „Jsem šťastná, že jsem tam mohla být, je to úžasný zážitek, jsem vděčná za tu zkušenost!“

Eva Holubová také z návštěvy ve světě nevidomých nic neprozradila. Zahlásila jen: „Ta výstava je užitečná. Měl by na ni povinně nastoupit taky parlament a senát a trochu popřemýšlet, než začnou škrtat, jak někteří lidé musejí žít. Jestli se například zruší Tyfloservis, bude na tom rázem plno nevidomých a slabozrakých moc špatně, protože zůstanou bez odborné pomoci. A třeba zůstanou sedět zavření doma, když nebude, kdo by je vedl, a to by byla přece škoda!“

Teprve až výstavou projdete, pochopíte, proč první návštěvníci nic nevyzradili. Kdyby totiž popsali jen jeden jediný bod neviditelné výstavy, mohli byste propadnout zpychlému přesvědčení, aha, tak to už si umím představit. Buďte v klidu – neumíte. Ta hodina, kterou na Neviditelné výstavě strávíte, stojí za to, a v jistém smyslu vám otevře oči. Možná alespoň na chvilku přeskládáte svůj dosavadní žebříček hodnot.

Nemusíte spěchat, výstava v prostorách 2. patra Novoměstské radnice je plánována jako stálá na období cca dvou let. Ale rozhodně ji nepropásněte. Zůstali byste ochuzeni o něco, s čím se jinde nepotkáte.

Lea Hniličková, foto autorka

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA otevře

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA otevře 150 150 dori
NEVIDITELNÁ VÝSTAVA otevře oči
Může nám hodina tmy otevřít oči? Jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací? Odpověď na tyto otázky získáte na „Neviditelné výstavě“. Představte si, že zmizelo všechno světlo a pomocí svých zbylých smyslů se snažíte najít cestu ven. Zkuste na chvíli vnímat okolí bez zraku a formou interaktivního cestování v absolutní tmě se orientovat pouze podle hmatu, zvuku, vůně a smyslem pro rovnováhu. Skrze dočasnou ztrátu zraku a navzdory obtížím při orientaci zjistíte, že svět může být stále krásný i bez onoho klíčového smyslu.

V životě nikdy nevíme, kdy a kdo budeme potřebovat pomoc. Na chvíli si vyměníte místo s nevidomými, tentokrát oni budou vašimi průvodci a vy jim musíte slepě důvěřovat. Na „Neviditelné cestě“ ve speciálně vybavené a zatemněné místnosti vás budou doprovázet nevidomí průvodci, kteří také prozradí mnoho zkušeností ze svého života. Představí vám odlišný život a přiblíží běžný den nevidomých. Vyzkoušíte si, jak se pohybovat v ruchu města nebo v lese, jak se chovat v baru, objednat a zaplatit za kávu, jak správně ochutit oběd a vybrat správné koření a mnohem více. Můžete také využít této příležitosti a zeptat se na cokoli, co vás ze života nevidomých bude zajímat.

„Neviditelná výstava“ se návštěvníkům snaží ukázat svět nevidomých lidí a možnosti, jak jim pomoci a porozumět.

Neviditelná výstava
Novoměstská radnice | Praha | duben – listopad 2011 (rezervace 777787064)
www.neviditelna.cz

 

http://www.metropolislive.cz/detail/6017/

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA V NOVOMĚSTSKÉ RADNICI OTEVŘENA!

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA V NOVOMĚSTSKÉ RADNICI OTEVŘENA! 150 150 dori

NEVIDITELNÁ VÝSTAVA V NOVOMĚSTSKÉ RADNICI OTEVŘENA!
mezinárodní fenomén v Praze
www.neviditelna.cz

Může nám hodina tmy otevřít oči?
Jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací? Odpoveď na tyto otázky získáte na „Neviditelné výstavě“. Představte si, že zmizelo všechno světlo a pomocí svých zbylých smyslů se snažíte najít cestu ven. Zkuste na chvíli vnímat okolí bez zraku a formou interaktivního cestování v absolutní tmě se orientovat pouze podle hmatu, zvuku, vůně a smyslem pro rovnováhu.  Skrze dočasnou ztrátu zraku a navzdory obtížím při orientaci zjistíte, že svět může být stále krásný i bez onoho klíčového smyslu.

V životě nikdy nevíme, kdy a kdo budeme potřebovat pomoc. Na chvíli si vyměníte místo s nevidomými, tentokrát oni budou vašimi průvodci a vy jim musíte slepě důvěřovat. Na „Neviditelné cestě“ ve speciálně vybavené a zatemněné místnosti vás budou doprovázet nevidomí průvodci, kteří také prozradí mnoho zkušeností ze svého života.  Představí vám odlišný život a přiblíží běžný den nevidomých. Vyzkoušíte si, jak se pohybovat v ruchu města nebo v lese, jak se chovat v baru, objednat a zaplatit za kávu, jak správně ochutit oběd a vybrat správné koření a mnohem více. Můžete také využít této příležitosti a zeptat se na cokoli, co vás ze života nevidomých bude zajímat.

Mezinárodní projekt „Neviditelná výstava“ již 3 roky velice úspěšně běží v Maďarsku a postupně se rozšiřuje do dalších evropských měst. V Budapešti si výstavu prošlo již více než 150.000 lidí a zájem neustává. Z výstavy se stal fenomén, který si nikdo nemůže nechat ujít. Zeptali jsme se organizátorů, co můžeme od výstavy očekávat. Aniko Balogh odpovídá: „Především individuální nebo skupinovou prohlídku, ale můžete i v klidu povečeřet, vyrazit do baru, poslechnout si různá hudební vystoupení nebo si vybrat něco zajímavého ve workshopu. Ukážeme vám, jak se svět kolem vás mění a jak vy se měníte spolu s ním. Výstava také nabídne během roku několik novinek a zpestření. Viděli jste někdy v životě mluvící hodiny, Braillovo písmo, nebo třeba mluvící váhu či tlakoměr? Na dalších místech výstavy vám ukážeme zařízení a předměty, které ve svém běžném životě nevidomí používají. Každý si určitě najde své potěšení i poučení. “

„Neviditelná výstava“, organizovaná ve spolupráci s Novoměstskou radnicí Praha, se návštěvníkům snaží ukázat svět nevidomých lidí a možnosti, jak jim pomoci a porozumět. Svět nevidomých je zcela určitě velice pozoruhodný a my, kteří vidíme, jej můžeme nesporně obohatit.  Má to ovšem jednu jedinou, ale velmi důležitou podmínku: Musíme se snažit svět nevidomých pochopit. Je to sice velmi těžké, ale věřme, že se to do značné míry podaří.

www.neviditelna.cz

 

http://www.radio1.cz/www/obsah.php?pid=1300&hlstrmod_id=2544&do_back=1

Objevit svět nevidomých (CT1)

Objevit svět nevidomých (CT1) 150 150 dori
Neviditelná vstava„Praha – Na Novoměstské radnici v Praze byla zahájena Neviditelná výstava, která návštěvníkům přibližuje svět nevidomých. V naprosté tmě se musí spolehnout jen na nevidomé nebo částečně nevidomé průvodce a na jindy opomíjené smysly sluch, hmat a čich. Návštěvníci si vyzkouší například, jak se pohybovat ve městě nebo v lese, jak se chovat v baru a jak objednat a zaplatit kávu. Orientovat se budou moci jen podle hmatu, zvuků, vůní a smyslu pro rovnováhu.

Video: Reportáž Ondřeje Moravce

„Výstava vznikla v Maďarsku, kde úspěšně běží už čtyři roky. Za tu dobu ji zhlédly desítky tisíc lidí. Inspirací projektu byl příběh ženy, která si zatemnila celý dům, aby mohla svět vnímat stejně jako její slepý manžel. Kurátoři z Budapešti tak její příběh pouze poslali dál,“ sdělila organizátorka projektu Aniko Baloghová. V Česku bude expozice nejméně dva roky.

„Neviditelná výstava vlastně výstavou v pravém slova smyslu není. Návštěvníci se ocitnou v naprosté tmě a za pomoci našich nevidomých průvodců budou objevovat každodenní život lidí se zrakovým postižením. Na chvíli si vyměníte místo s nevidomými, tentokrát oni budou vašimi průvodci a vy jim musíte slepě důvěřovat,“ nastínil průběh výstavy jeden z průvodců Ondřej Lusk.

Neviditelná výstava Neviditelná výstava

Jako první si výstavu vyzkoušeli patroni projektu, například herečky Květa Fialová a Eva Holubová. „Moc jsem si to užila, ale nejtěžší pro mě byla zkušenost z ulice. Je tam hodně zvuků a člověka přepadne strach. Je to ale cenná zkušenost, kterou by lidé měli zažít povinně,“ sdělila své první dojmy Holubová.

Součástí netradiční expozice je i osvětlená místnost, kde si zájemci mohou vyzkoušet a prohlédnout různé pomůcky nevidomých, včetně psacího stroje na Braillovo písmo, speciální šachy nebo mluvící hodiny. Cílem výstavy ale není vyvolávat v lidech soucit, ba naopak, organizátoři chtějí ukázat, jak nevidomí dokáží ve společnosti normálně fungovat.“

 

source

NA NEVIDITELNÉ VÝSTAVĚ BUDE K UŽITKU JEN HMAT, ČICH A SLUCH

NA NEVIDITELNÉ VÝSTAVĚ BUDE K UŽITKU JEN HMAT, ČICH A SLUCH 150 150 dori

„Praha 31. března (ČTK) – Na Novoměstské radnici v Praze byla zahájena Neviditelná výstava, která návštěvníkům přiblíží svět nevidomých. V naprosté tmě se musí spolehnout jen na nevidomé nebo částečně nevidomé průvodce a na jindy opomíjené smysly sluch, hmat a čich. „Výstava vznikla v Maďarsku, kde úspěšně běží už čtyři roky. Za tu dobu ji zhlédly desítky tisíc lidí,“ sdělila ČTK organizátorka projektu Aniko Baloghová. V Česku bude expozice nejméně dva roky.

„Neviditelná výstava vlastně výstavou v pravém slova smyslu není. Návštěvníci se ocitnou v naprosté tmě a za pomoci našich nevidomých průvodců budou objevovat každodenní život lidí se zrakovým postižením,“ nastínil průběh výstavy jeden z průvodců Ondřej Lusk.
Návštěvníci si vyzkouší například, jak se pohybovat ve městě nebo v lese, jak se chovat v baru a jak objednat a zaplatit kávu. Orientovat se budou moci jen podle hmatu, zvuků, vůní a smyslu pro rovnováhu. „Na chvíli si vyměníte místo s nevidomými, tentokrát oni budou vašimi průvodci a vy jim musíte slepě důvěřovat,“ upřesnil Lusk.
Jako první si výstavu vyzkoušeli patroni projektu, například herečky Květa Fialová a Eva Holubová.
„Moc jsem si to užila, ale nejtěžší pro mě byla zkušenost z ulice. Je tam hodně zvuků a člověka přepadne strach. Je to ale cenná zkušenost, kterou by lidé měli zažít povinně,“ sdělila své první dojmy Holubová.
Součástí netradiční expozice je i osvětlená místnost, kde si zájemci mohou vyzkoušet a prohlédnout různé pomůcky nevidomých, včetně psacího stroje na Braillovo písmo, speciální šachy nebo mluvící hodiny.
Více informací naleznou zájemci na stránkách www.neviditelna.cz“

 

source

Koukněte se na Neviditelnou výstavu (Nový Týdeník.cz)

Koukněte se na Neviditelnou výstavu (Nový Týdeník.cz) 150 150 dori

Koukněte se na Neviditelnou výstavu

Koukněte se na Neviditelnou výstavuPředstavte si, že se ocitnete v naprosté tmě. Může vám hodina slepoty otevřít oči? To si budete moci sami vyzkoušet od 1. dubna tohoto roku v Novoměstské radnici v Praze 2, kde bude otevřena ojedinělá „neviditelná“ výstava. 

Krok do neznáma
Neviditelná výstava se snaží návštěvníkům přiblížit svět nevidomých lidí a ukázat jim, jaký je život bez smyslu, díky kterému získává člověk nejvíce informací. Formou interaktivního cestování v absolutní tmě si návštěvníci výstavy vyzkoušejí, jaké to je orientovat se pouze podle hmatu, zvuků a vůně.

Výstava beze světel
Návštěvníci výstavy se dostanou do neviditelného světa každodenního života nevidomých -budou zde procházet jednotlivými místnostmi tak, jako by se ocitli doma v obývacím pokoji nebo kuchyni. Poslepu se pak dostanou nejen na ulici, ale i do přírody, lovecké chaty či do g0alerie. Smyslem výstavy je ukázat návštěvníkům, že i přes dočasnou ztrátu zraku a navzdory obtížím při orientaci může svět být stále krásný.

Oslepeni vedeni nevidomým
Celou výstavu budou oslepené skupinky doprovázeny nevidomými průvodci. Ti jim prozradí nejen mnoho zkušeností ze svého života, ale předvedou jim zařízení a předměty, které ve svém životě běžně používají. Vyzkoušejí si tak číst Braillovo písmo anebo používat mluvící hodiny. Podobný projekt, jako je Neviditelná výstava, už probíhá třetím rokem v Budapešti, kde ji navštívilo již přes 150 tisíc lidí.

Více informací na www.neviditelna.cz a facebookové stránce výstavy.

 

source

    Název (povinné)

    E-mail (povinné)

    Předmět

    Zpráva